Zasady i warunki

Wszystkie informacje na PomocnaRada.xyz jest tylko osobistą opinią autora i nie mogą być postrzegane jako wiarygodne lub jako przewodnik do działania. Na PomocnaRada.xyz jest tylko środkiem do przekazywania informacji, podanie lokacji, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i trafność.
Wykorzystując informacje z PomocnaRada.xyz, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko związane z potencjalną zawodność, jak również fakt, że niektóre informacje mogą wydawać się dla niego obraźliwych, oszczerczych, świadomie nieprawdziwe, wulgarne, obsceniczne.
Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub powodowania szkód poniesionych w wyniku działań związanych z korzystaniem z PomocnaRada.xyz, PomocnaRada.xyz treści lub innych materiałów.

Pliki cookie w witrynie PomocnaRada.xyz

Czy PomocnaRada.xyz korzysta z plików cookie?

Co to są pliki cookie?

Kiedy PomocnaRada.xyz umieszcza pliki cookie?

Do czego używane są pliki cookie?

Kategorie wykorzystania Opis
Reklama Możemy korzystać z plików cookie w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy, zarówno w witrynie PomocnaRada.xyz, jak i poza nią. Możemy także używać plików cookie, aby dowiedzieć się, czy ktoś, kto zobaczył reklamę na PomocnaRada.xyz, odwiedził w rezultacie witrynę reklamodawcy i podjął na niej działania (np. pobrał dokumentację lud dokonał zakupu). W podobny sposób, nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy pokazaliśmy ich reklamę, jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć nam informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na reklamy. Możemy także współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę w witrynie PomocnaRada.xyz lub poza nią, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji partnera.
Wydajność, analiza i badania Stosujemy pliki cookie, aby dowiedzieć się, jak dobrze działa nasza witryna i wtyczki w różnych lokalizacjach. Ponadto, używamy plików cookie, aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do witryny PomocnaRada.xyz z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Co to jest funkcja „nie śledzić” (Do Not Track, DNT)?

Jak wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamowych?

Dopóki użytkownik nie usunie tych plików cookie z przeglądarki, możemy wykorzystywać te informacje, aby:

 • prezentować istotne, dostosowane do zainteresowań użytkowników reklamy;
 • przygotowywać zbiorcze raporty dotyczące reklam dla reklamodawców i witryn wyświetlających reklamy;
 • pomagać właścicielom witryn i aplikacji w zrozumieniu, jak odwiedzający korzystają z tych witryn i aplikacji;
 • wykrywać i zapobiegać oszustwom i innym zagrożeniom, aby chronić naszych użytkowników i partnerów;
 • udoskonalać nasze produkty.

Kontrolowanie plików cookie

Co zrobić, jeśli użytkownik nie chce, aby na jego komputerze zapisywać pliki cookie, lub chce je usunąć?

Inne pomocne źródła informacji

 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)
 • Internet Advertising Bureau (USA)
 • Internet Advertising Bureau (UE)
 • Network Advertising Initiative
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari (na komputery)
 • Safari (na urządzenia mobilne)
 • Android Browser
 • Opera
 • Opera Mobile