Jak przeprowadzić symulację sygnału w Simulation Waveform Editor


Załóżmy, że mamy projekt FPGA Altera w środowisku Quartus II. Zróbmy programową symulację: podamy na wejście PLIS pewien sygnał i zobaczymy, co będzie na jej wyjściach. Do tego celu należy użyć wbudowanego narzędzia Simulation Waveform Editor.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform EditorArtykuły na temat:

Pytanie „jaki kupić tablet?” – 3 odpowiedzi

Trzeba

  • – Komputer osobisty;
  • – zainstalowane środowisko programistyczne Quartus II.

Instrukcja

1
Najpierw uruchom IDE Quartus II i otwórz żądany projekt. Teraz utworzymy nowy plik. Nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+N lub poprzez menu File -> New…. W otwartym oknie wybieramy typ pliku – University Program VWF.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

2
Zostanie uruchomione narzędzie Simulation Waveform Editor. <url> zapisujemy plik ten jest jeszcze pusty, pod dowolną nazwą pliku w folderze projektu: Ctrl+S (lub File -> Save). Podam plik „data_test.vwf”, ponieważ będę podawać dane na wniosek PLIS o nazwie „DATA”.
Teraz musimy dodać do projektu nasze opony. Wchodzimy w menu Edit -> Insert -> Insert Node or Bus…. Otworzy się okno „Insert node or Bus”, gdzie nacisnąć przycisk Node Finder… do wyszukiwania dostępnych opon PLIS w projekcie.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

3
W oknie wyszukiwania witryn Node Finder kliknij przycisk List (lista). W lewej części okna pojawi się lista znalezionych węzłów i opon projektu. Do wyboru dodaj je do prawego marginesu, naciskając odpowiednie przyciski. Lub dodaj wszystkie na raz, naciskając przycisk „>>”. Potwierdź wybór, naciskając przycisk „OK”. W oknie dialogowym Insert Node or Bus” oraz kliknij „OK”.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

4
W oknie kształty impulsów pojawiły się postacie poziomów sygnałów wybranych wniosków. Przy czym poziom sygnałów wejściowych CLK i DATA dopóki wynosi logicznego zera, a poziom weekend nie jest zdefiniowany. Trzeba określić ich kształt.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

5
Ale najpierw trzeba określić ustawienia czasu, które będą wykorzystywane Simulation Waveform Editor po simylirovanii. W menu Edit -> Grid Size… postawmy krok osi siatki. A w menu Edit -> Set End Time… wskażemy czas trwania symulowanie.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

6
Postawmy parametry impulsu zegarowego. Wybieramy w lewym polu preferowany sygnał na imię Name, klikając na niego lewym przyciskiem myszy. Teraz wchodzimy w menu: Edit -> Value -> Overwrite Clock… W otwartym oknie Clock zadajemy okres (Period), fazę (Offset) i cykl pracy (Duty cycle) impulsu zegarowego.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

7
Odpowiedz na kształt sygnału Data. Wybierz go w menu: Edit -> Value wybrać odpowiedni typ. Wybiorę losowo zmienny sygnał Random Values… i zrozumiem jego ustawienia w oknie dialogowym.
Następnie zapisujemy ustawienia dźwięków (Ctrl+S).

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

8
Teraz można uruchomić funkcjonalne symulacja: Simulation -> Run Functional Simulation lub naciskając odpowiedni przycisk na pasku menu. Quartus przeprowadzi symulację i wyświetli wynik w nowym oknie Simulation Waveform Editor.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

9
W wyświetlonym oknie można zobaczyć obliczone sygnały wyjściowe na stykach PLIS, które wyszły w wyniku przeprowadzonej symulacji narzędzia Simulation Waveform Editor.

Kak provesti simyliaciu signala v Simulation Waveform Editor

Jak przeprowadzić symulację sygnału w Simulation Waveform Editor | Source